Disclaimer De Koopjesshop

Door De Koopjesshop te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden producten / diensten / informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.dekoopjesshop.com

Ondanks dat De Koopjesshop zijn uiterste best doet, kan het helaas niet 100% garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De Koopjesshop wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van De Koopjesshop zou het kunnen zijn dat er links naar websites van derden staan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De Koopjesshop niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten vmet betrekking tot alle op of via deze website aangeboden content (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij De Koopjesshop . Het is niet toegestaan content op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Koopjesshop.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te aller tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is. Wel zullen wij ons uiterste best doen om dit per vooraankondiging netjes naar u te communiceren. Hetzij via onze website, hetzij via een nieuwsbrief.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van De Koopjesshop.